Systemy przeciwpożarowe

Systemy ppoż.

 • montaż instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i hydrantowych
 • montaż instalacji aktywnych technik gaszenia gazami,
 • montaż antyelektrostatycznych zabezpieczeń pomieszczeń,
 • montaż biernych zabezpieczeń stref pożarowych,
 • kompleksowa realizacja pompowni przy instalacjach przeciwpożarowych.

Ppoż. dla budynków

 • realizacja systemów sygnalizacji pożarowej (SAP), 
 • realizacja systemów ostrzegania dźwiękowego (DSO), 
 • realizacja systemów oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • montaż stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających,
 • montaż klap i urządzeń oddymiających, 
 • montaż drzwi i bram przeciwpożarowych.